Close

ECM, Entity in Charge of Maintenance

eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för det företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. Enheten definieras i det nationella fordonsregistret.

Syftet med att inrätta ECM-funktionen är att utveckla särskilda enheter som har den tekniskt-administrativa kompetens som krävs för att styra underhållet av godsvagnar. Detta skall leda till att det blir lättare för järnvägsföretag att ta sitt lagstadgade ansvar för järnvägssäkerheten samtidigt som det skapas ett instrument som kan användas för att ytterligare utveckla säkerheten. Denna ”enhet” har sitt ursprung i de sedan år 2008  gällande EU direktiv för ”Järnvägssäkerhet i Europa” och används för att förena och likställa alla säkerhetsstandarderna inom Europeiska unionen och ESS länderna. Det är absolut nödvändigt och tvingande att ha ett funktionell underhåll som baseras på EU-förordningen 445/2011 med en utsedd ECM för varje vagnägare. Operatörer kan tillsvidare svara för sina egna vagnar inom sitt säkerhetscertifikat men skall på sikt omfatta alla Europas godsvagnar med en ECM.

NetRail är det enda företag i Sverige som är certifierat på alla fyra nivåer som underhållsansvarig enhet av certifieringsorganet ERC GmbH för områdena; 

1) Verksamhetsstyrning 2) Underhållsutveckling 3) Organisation för styrning av underhåll 4) Mobilt verkstadsunderhåll. 

Vi kan utforma och anpassa tjänster inom ECM uppdraget på grundval av detta EU direktiv till varje vagnägares behov:

  • Tillhandahålla lämpliga underhålls- och regler för var vagnstyp.
  • Kontinuerlig uppföljning och styra vagnarnas underhåll och meddela när vagnar skall till översyner och/eller revison.
  • Dokumenthantering med datainsamling för varje vagns underhållstatus.
  • Ge rekommendation av godsvagnsverkstad samt utför kostnadskontroll och frisläppande för återinsättande i trafik.
  • NetRail listas som underhållsansvarig enhet i nationella fordonsregister.
  • Medlemskap i Svenska hjulförsörjningspoolen, registrering i GCU, UIP samt i FORD/MUDF systemet.
  • Alla vagnarna försäkras för ”global ansvar” via försäkringsrådgivaren DVA (Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH) hos försäkringsgivaren AXA i Tyskland.
  • Utför mobilt underhåll med serviceteam i Skåne och Luleå området.
Här kan du hitta vårt certifikat om ECM förordning 445/2011