Close

augusti 15, 2016

Första privata chartertåget i Sverige efter avregleringen. Stockholm-Göteborg till TUR 2008 turistmässa med våra egna vagnar samt med Panoramavagn # 201.