Close

Nyheter sv

Specialvagn för höga laster

NetRail har anskaffat en special vagn typ Uaai som är försedd med räls på den låga delen av vagnen för transport av lok och andra spårmaskiner. Det är en sexaxlig vagn som är försedd med koppelanordningar på båda höga ändpartierna för att kunna säkra upp loket eller vagnen som sådan. Låg och passar alla andra […]

Read More

ISO Certifikat

NetRail har i april med glans klara av ny och omcertifiering enligt det nya reglerna ISO 9001:2015 och för svets ISO 15085:2015. 2018 Scan Netrail Certificate 15085 2018 Scan NetRail certificate 9001

Read More

Hams-u vagnar

Vi har köpt 12 st. Hams-u vagnar som är stora täckta vagnar för transporter i Sverige med profil C. Effektiva vagnar som med hydraulik öppnar hela sidan för lastning och lossning.  

Read More

Tankvagnar till EWL

NetRail har uppdraget att modernisera 10 st. Zaces vagnar till vagnsuthyrningsbolaget EWL i Hamburg. Det är vagnar för tjockolja med eluppvärmning ex. LKAB tankvagnar som fått internationella nummer 33 för att kunna trafikera Europas alla spår. Lackade vid Green Cargo i Eskilstuna, rengjorda vid Suez anläggning i Helsingborg och täthetsprovade hos EuroMaint i Landskrona.

Read More