Close

Godsvagnar

Type Res 751/Rs/Uakks

Fyraxlig vagn för alla sorters last och långa föremål som rör, timmerstockar, syllar, räls, Vi har sammanlagt 20 st vagnar av  ”Talbot” design och licenstillverkade i Sverige. Sju med helt flak för transport av skenor, betongfundament och slipers 

Produktblad Res 751 NetRail
Os

Tvåaxlig öppen vagn enl. svensk/norsk standard med UIC stolpar för alla typer av bulklast och träprodukter. 20 tons axelvikt.

Product sheet Os
Laags 054

Dubbelkopplad containervagn byggd för 2 x 45’ eller 4 x 20’ eller kombinationer därav.

Produktblad Laags 054
Laags 071

Dubbelkopplad containervagn byggd för 2 x 40’ eller 4 x 20’ eller combination därav.

Laags 071
Laags

Containertåg i Halle (D) hamn I trafik för LTH.