Close

27 november, 2017

Hams-u vagnar

Vi har köpt 12 st. Hams-u vagnar som är stora täckta vagnar för transporter i Sverige med profil C. Effektiva vagnar som med hydraulik öppnar hela sidan för lastning och lossning.