Close

Hjul & Boggier

Hjulkostnaden och priset för hjulmanagement har ökat betydligt de senaste åren beroende på nya regler och krav från myndigheter.

Vi utför hjulbyten och lagrar upp hjulaxlar för att ha i beredskap vid olyckor eller då ett tåg nödbromsat med påföljd av ett stor antal hjulplattor. Vi har även lager för hjulpoolen.