Close

Om NetRail

NetRail är ledande i branschen med innovativa lösningar för underhåll
enligt ECM och ISO 9001.

NetRail är ledande i branschen med innovativa lösningar för underhåll enligt ECM och ISO och har den unika erfarenheten med egna gods- och personvagnar, egna lok samt att vara vagnhållare för mer än 1000 godsvagnar. Detta ger en kunskap och kundskap att alltid kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen på förebyggande underhåll, avhjälpande reparation eller lösa ett problem uppstår som skall lösas för våra kunder och uppdragsgivare.

NetRail har sina lokaliteter i Påarp utanför Helsingborg på Maskinistgatan 11 och disponerar även inhägnat spårområden för service och uppställning av vagnar i södra Helsingborg. Med våra serviceteam utför vi lyft, reparationer och bromsprovning längs spåren varhelst godsvagnar är uppställda. Ett serviceteam finns i Luleå.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan samarbeta eller vara vagnhållare (keeper) för Era godsvagnar.

NetRail är medlem i Svenska Privatvagnsföreningen (SPF) samt GCU i Bryssel.

NetRails historia

NetRail grundades år 1995.

NetRail grundades år 1995, som en bifirma till Ressel Consulting AB, för att i en konsultgemenskap kunna utföra gemensamma konsultuppdrag inför den kommande avregleringen av den svenska järnvägen. Försäljninsuppdrag erhölls från SJ Gods, DSB Gods och NSB Gods att sälja tekniskt moderna godsvagnar som inte längre hade trafikuppgifter. För att skapa ett mervärde påbörjades därefter olika egna ombyggadsprojekt som Hirrs vagnar år 2001, Laags för 45´år 2005 , Maxi Timber och Laags 071 år 2007 för att förädla och anpassa chassin till nya transportuppgifter.

Från år 2005 har verksamheten utvecklats till ett heltäckande service och uthyrningsföretag. Vi skaffade egen anläggning år 2012 i Påarp utanför Helsingborg i en ombyggd och anpassad fastighet med verkstad, uppställningsytor och kontor. Vi arrenderar dessutom ett spårområde i södra Helsingborg där vi kan utföra ombyggnationer och uppställning inom inhägnat område.

År 2015 startades serviceverksamheten i Luleå vid kombiterminalen.

NetRail hyr nu ut lok, godsvagnar och personvagnar samt utför servicetjänster enligt EMC och ISO enligt fordonsägarnas underhållsinstruktioner. Fokus för egna vagnar  är intermodala för trailer- och containertransporter. Ett nytt affärsområde är vagnhållare (keeper) för andra vagnägare. I maj 2013 certifierades vi av det Österrikiska organet ECF för alla fyra delarna enligt EU förordningen Nr 445/2011 samt direketiv 2004/49/EC för en femårigt tidsperiod kallat ECM.

För närvarande är vi vagnhållare för mer än 1000 godsvagnar samt hyr ut godsvagnar och lok till operatörer i Sverige och på kontinenten.

NetRail AB är ett helägt dotterbolag i Ressel Invest AB koncernen.