Close

Underhåll

Vagnverkstad

I vår verkstad i Påarp utanför Helsingborg lagras och repareras komponenter till godsvagnar. Vi har lagerutrymme både ute och inomhus, även en uppvärmd verkstadshall för boggieservice.

Hjul- & boggibyten

Under senare år har alltmer fokus kommit på hjulstatus och hjulhållning, de skall vara korrekt uppställda i vaggor och hanteras som spädbarn. Vi har utrusning för att hantera med gaffeltruck, lyfdon och lastbil för att hantera hjulaxlar korrekt. Vi håller ett lager av de vagnligaste hjulen för både egna och kunders vagnar.

Servicebilar

Våra välutrustade servicebilar kan hantera alla typer av mobilt underhåll vid vagnen. Med mobilt underhåll slipper man ta vagnen ur tåget och till verkstad, vilket är både kostnads- och tidskrävande. Med vår kraftiga kranbil kan vi utföra hjulbyten varhelst det finns en lämplig uppställningsplats. Vi utför mobil service både i Sverige, Danmark och Tyskland vid behov.