Close

10 juni, 2018

Specialvagn för höga laster

NetRail har anskaffat en special vagn typ Uaai som är försedd med räls på den låga delen av vagnen för transport av lok och andra spårmaskiner. Det är en sexaxlig vagn som är försedd med koppelanordningar på båda höga ändpartierna för att kunna säkra upp loket eller vagnen som sådan. Låg och passar alla andra behov av transport av skrymmande gods eller fordon. Uppställningsplatsen är Helsingborg.